Aktivitetsplan for Hodr IL, høstsemesteret 2022

Ukentlige aktiviteter

Trim (styrke og utholdenhet)

 • Sted: Huseby treningssenter, Luftfartsveien 18

 • Tidspunkt: mandager kl.16.30-17.45

 • Start: 15.08.22

 • Slutt før jul: 19.12.22

 • Instruktører: Hedda Bye Foss og Alexandra Sæle

Ta kontakt med gruppeansvarlig Unni Fauskrud for mer informasjon:

Ski/løping

 • Sted: Oppmøte i Gml.Hovseterv.3 (Statped)

 • Tidspunkt: tirsdager kl.16.30-17.45

 • Start: 16.08.22

 • Slutt før jul: 13.12.22 (eller når vinteren setter inn)

 • Instruktør: Olav Slaattelid

Ta kontakt med gruppeansvarlig Olav Slaattelid for mer informasjon:

Spinning

 • Sted: Sporveisgt.10

 • Tidspunkt onsdager

  • 1. parti kl.16.30-17.30
  • 2. parti kl.17.30-18.30
 • Start: 17.08.22

 • Slutt før jul: 14.12.22

 • Instruktører: Nina Tveter og Olav Slaattelid

Ta kontakt med gruppeansvarlig Kari Brevik for mer informasjon:

Pilates-/styrketrening

Treningstulbudet er et samarbeid mellom Hodr IL og Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund. Treningen foregår på medbrakt matte.

 • Sted: Sporveisgt.10

 • Tidspunkt: onsdager kl.17.00-18.15

 • Start: 24.08.22

 • Slutt før jul: 07.12.22

 • Instruktør: Charlotte Krohn

Ta kontakt med gruppeansvarlig Nina Johnsen for mer informasjon:

Andre aktiviteter

Fjellturer

Hodr arrangerer to fjellturer i august:

 • fottur fra hytte til hytte på Hardangervidda 01.-08.08.22

 • fottur med fast opphold på Venabu 01.-05.08.22

Se egen informasjon på www.hodr.no.

Overnattingstur på Fuglemyrhytta

 • Tidspunkt: 23.-24.10.22 (søndag-mandag)

Mer info kommer.

Aktiviteter for barn

Barnegruppa har månedlig klatring på Klatreverket.

Vi planlegger en samling for barnegruppa på Hurdal syn- og mestringssenter 14.-16.10.22. Vi jobber med å finne finansiering.

Barnegruppa får egen informasjon i en lukket Facebook-gruppe.

Medlemsmøte

Styret tar sikte på å arrangere et medlemsmøte i løpet av høsten.

Tema: Drøfte Hodrs framtid med tanke på aktiviteter, rekruttering av nye medlemmer, økonomi m.m.

Goalball-trening

Vi jobber med å få til goalball-trening annenhver uke fra høsten av. Mer informasjon kommer.