Styre

Styret i 2022-23 har følgende sammensetning:

Navn

Funksjon

Mobil

E-post

Lars Bjørndal

leder

958 37 537

lars@lamasti.net

Jørund Gåsemyr

nestleder

481 70 372

gaasemyr@math.uio.no

Maj Vangli

sekretær

901 73 670

mvangli@online.no

Else Aaseth

styremedlem

934 61 780

else-aas@online.no

Jarle Johnsen

styremedlem

48 00 5842

jarle.aj@outlook.com

Camilla Hansen

varamedlem

484 02 430

cami78@online.no

Alexander Høyem

varamedlem

930 32 366

hoyemalexander@gmail.com

Materialforvalter er Kari Brevik

Kontaktinformasjon til ansvarlig for en aktivitet, finner du på siden der aktiviteten presenteres.

Redaksjonsgruppe for hjemmesiden er: