Erling Stordals ærespris 2011 til Gunleik Bergrud

Tildelingen fant sted 9. april i forbindelse med Ridderrennet.

Hovedbegunnelsen for tildelingen er innsatsen hans innenfor musikk, og det å gjøre musikken tilgjengelig for blinde.

Gunleik har gått samtlige Ridderrenn siden oppstarten i 1964.

Vi gratulerer!