Hedersnål til Odd Kristiansen

Overrekkelse av en eske med nålen i

Terje Andre Olsen overrekker Blindeforbundets hedersnål til Odd Kristiansen.

Siden han ble blind i en ulykke da han var 17 år, har Odd Kristiansen kjempet utrettelig for blindesaken. Hans innsats i arbeidet for vektlegging av fysisk aktivitet ble under høstmøtet 29.10.2011 belønnet med hedersnål.

Oslo fylkeslag er svært stolte av å ha et medlem som Odd Kristiansen. En mann som har stått på i arbeidet for tilbud om fysisk aktivitet for blinde og svaksynte og selv vært en god rollemodell.

- Du har påvirket vår verden og syn på fysisk aktivitet. Når jeg hører om Hodr IL er det for meg synonymt med deg, sa fylkesleder Terje Andre Olsen da han overrakk hedersnålen under høstmøtet i Oslo fylkeslag.

Bilde av en høytidsstemt Odd Kristiansen

Kristiansen beskrives som en sosial person som er kjent av "alle". Han er utdannet fysoiterapeut og har arbeidet som dette i mange år. Han har satt sine spor langt ut over fylkeslagets grenser.

- Han er en veldig god ambassadør i Blindesaken, et forbilde og super rollemodell, forteller nestleder i styret Margareta Forrestad

I sin takketale understreket Kristiansen betydningen av fysisk aktivitet.

- Tusen takk for hedersnålen. Jeg starter opp igjen med mitt arbeid så raskt jeg er frisk nok. Imens ber jeg dere alle ta vare på helse og holde dere i aktivitet, sa Kristiansen.

Odd med nålen festet i jakka, og Berit som ser inn i kameraet