Fjellturer

I jubileumsåret 2019 er det 10 år siden Hodr startet sin virksomhet som fjellturarrangør. Men denne aktiviteten har en forhistorie som fortjener omtale. Den tidlige historien er så vidt vi vet heller ikke dokumentert på noen annen måte, derfor vil vi vie den litt plass her.

Førti år med fjellturer for synshemmede 1966 - 2006

Den første organiserte fjellturen for synshemmede fant sted i 1966, etter initiativ fra Kåre Dahl, som var medlem av Hodr i en årrekke. Idéen kom etter at en planlagt privat tur på Hardangerjøkulen med venner fra Eidsvoll ble avlyst. Den første turen gikk på Hardangervidda og ble gjennomført i samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT), med tungtvannssabotør Claus Helberg som kontaktperson. I årene som fulgte, var det Kåre Dahl som privatperson som sto for organiseringen av turene.

Norges Blindeforbund (NBF) ble involvert på begynnelsen av 70-tallet, i første omgang ved Ungdoms- og idrettssekretær Aase Brit Hoven, senere Kjeldstad, som for øvrig ble valgt til Hodrs første kvinnelige formann i 1975. Fra 1976 ble turene administrert av John Kroken, som da fikk ansvar for idrett og mosjon sentralt i blindeforbundet. Han tok denne "reisebyråvirksomheten" med seg da han senere ble ansatt som fylkessekretær for blindeforbundet i Vestfold. DNT bidro med annonseplass i Fjell og vidde, og ledsagertilgangen var god.

Det ble etter hvert arrangert flere turer i året, bl.a. turer med fast opphold og ungdomsturer. Men man må vel kunne si at "flaggskipet" var den såkalte veteranturen, som var en ofte ganske krevende hytte-til-hytte-tur. En grunn til å nevne dette også i Hodr-historien er at en stor andel av deltakerne var Hodr-medlemmer. Åsmund Lyhus, som debuterte som ledsager i Rondane i 1968, var turleder for disse turene en stor del av perioden fram til slutten av 90-tallet. Deretter var det oftest Tiril Andersen som ledet veteranturene. Hun debuterte som ledsager på en ungdomstur i Alvdal Vestfjell og Rondane i 1984, og ble allerede da tildelt turlederansvaret.

Da blindeforbundet sluttet å finansiere organiseringen, ble det i noen få år arrangert turer basert på frivillig dugnadsinnsats fra NBF-medlemmer; siste gang i 2006.

Ti nye år med fjellturer i regi av Hodr

Savnet av tilbudet om fjellturer førte til at Hodr i 2009 påtok seg ansvaret for denne aktiviteten. Tiril Andersen signaliserte da at hun kunne tenke seg å gjenoppta sitt virke som turleder. Hun tok også turlederutdannelsen til DNT i 2008, så det var derfor en erfaren og dyktig turledelse som sto i spissen for denne aktiviteten. Den første turen gikk i Rondane, fra Straumbu via Bjørnhollia til Haverdalsseter. Fra og med året etter ble det også arrangert en tur med fast opphold, første gang på Grimsdalshytta, i tillegg til en hytte-til-hytte-tur som i 2010 gikk i Tafjordfjellene. Siden har åstedet for fast opphold bl.a. vært Høvringen og Valdres, mens Hytte-til-hytte-turene har gått på Hardangervidda, i Skarvheimen, Aurlandsdalen, Sunndalsfjellene, Trollheimen, Dovre, Femundsmarka, Jotunheimen og Sylan. Den tiende turen i 2018 ble lagt til Rondane og Dovre, med avslutning på Hjerkinn fjellstue. Der var også turen med fast opphold lagt dette året, og det ble en felles markering av 10-årsjubileet.

Forarbeid og ledelse

I 2011 opprettet Hodr en egen fjellturgruppe med en oppmann som bl.a. har deltatt i planleggingen av turene sammen med Tiril Andersen, representanter for sstyret og etter hvert Eli Chang, som har vært turleder for fast opphold en rekke ganger. Ved siden av også å lede hytte-til-hytte-turene har Tiril Andersen dessuten stått for bestilling av overnatting og transport, registrering av påmeldinger og utsendelse av informasjon til deltakerne på begge de årlige turene. Noen ganger har hun også foretatt en rekognoseringstur på forhånd for å forsikre seg om at den planlagte ruten egnet seg for oss. Dette har i noen tilfeller ført til endringer i ruten.

Deltagelse og økonomi

Det har deltatt mellom fem og ni synshemmede på hver av Hodrs fjellturer. Det har enkelte ganger vært krevende å skaffe nok ledsagere, men med utgangspunkt i en fast stamme som etter hvert er blitt etablert, er det som regel skaffet et tilstrekkelig antall. Bidrag fra støttespillere som Anglo-norse fund og Foreningen for blinde har gjort det mulig å dekke en stor del av utgiftene for ledsagerne og en noe mindre del av utgiftene for de synshemmede deltakerne. I de senere årene er det bevilget betydelige tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til dette formålet.

Mere stoff og bilder

Det ligger turbeskrivelser og bilder fra de fleste av turene på Hodrs hjemmeside www.hodr.no under menypunktet Album.

En fotojournalist fra DNT fulgte oss på ruten Fagerheim - Krækkja - Kjeldebu - Liseth, halvparten av turen på Hardangervidda i 2011, og skrev en reportasje i Fjell og vidde, se (lenke) Sansespill. Han laget også en video som han ga tittelen Sansespill, og som viser synshemmede fjellvandrere i aksjon og dessuten inneholder intervjuer med noen av deltakerne. Denne videoen kan ses på Youtube

Turen i Rondane/Dovre i 2018 ble omtalt i Vigga, en lokalavis for Nordgudbrandsdal. Denne kan leses i Vigga.