Kjell Abrahamsen

Kjell Abrahamsen ble født i Arendal i 1923. Han tilbrakte ungdomsårene på Jæren. Eksamen artium i Oslo. Han kom seg over til England under annen verdenskrig og trente for å delta i krigen mot tyskerne, men kom ikke så langt som til krigsinnsats. Tilbake i Norge var han noen år i forsvaret med løytnants grad. Så kom han inn ved Statens gymnastikkskole (forløperen til NIH). 1951-52 var han student ved Oslo ortopediske institutt, ledet av Birger Tvedt, og ble utdannet sykegymnast (senere kalt fysioterapeut).

I 1953 ble han ansatt som gymnastikklærer ved Huseby off. skole for blinde. Samtidig etablerte han Huseby fysikalske institutt i lokaler på skolen. Han skjønte at noe måtte gjøres for å bedre fysikken til elevene og igangsatte konkurranser i friidrett og svømming.

Abrahamsen var selvskreven som medlem av Nbfs idretts- og helsesportsutvalg. Det ble tatt initiativ til arrangering av nordisk mesterskap i friidrett og svømming for synshemmede, første gang avholdt i Stockholm i 1961. Flere ganger var han leder for den norske troppen og formann i idretts- og helsesportsutvalget til langt ut på 1970-tallet. Da Ridderrennet kom i gang for alvor i 1964, var han i mange renn ledsager for synshemmede. Da Hodr ble stiftet i 1969, ga han sin fulle tilslutning til at synshemmede brøt ut av Oslo helsesportlag og tegnet seg selv som medlem nr. 1 i laget. Da barnegruppa ble opprettet i 1978, ble han en av de tre som sto for opplegget de første årene. Han kom også med i styret i Norges Handicapidrettsforbund da det ble startet i 1971.

Parallelt med gjerningen som idrettsorganisator og gymlærer var han fra 1953 også støttelærer for synshemmede studenter som gikk på Oslo ortopediske institutt, fra 1967 Statens fysioterapiskole, en stilling han innehadde til han gikk av med pensjon i 1993. Abrahamsen tok synshemmede fysioterapeuter inn ved sitt institutt. For sin livslange innsats innen idretten for synshemmede og innen fysioterapien ble han tildelt Nbfs gullnål og Kongens fortjenestemedalje.

Abrahamsens lune humor, menneskekunnskap, organisasjonstalent og faglige innsikt bidro sterkt til utviklingen av nevnte felt. Vi kan bare takke for at vi har hatt en sånn kraft i vår midte.