Hodr og Ridderuka

Første år påmeldingen til Ridderuka kunne skje gjennom Hodr, var 1970. Tidligere skjedde påmeldingen via SIG - Synsskaddes idrettsgruppe i Oslo helsesportlag, via Huseby eller individuell påmelding direkte til Ridderrennets sekretariat. Da hadde Ridderuka fått en form som den skulle ha i framtidige år. Hodrs styre ytret flere ganger overfor sekretariatet ønske om at deltakere fra klubben skulle føres opp i start- og resultatlister med lagets navn og ikke med bosted. Dette er ikke per 2019 tatt til følge. Rennet var i starten forbeholdt synshemmede, men raskt kom også andre handikapgrupper med. Beste tid uansett klasse i det første rennet i 1964 hadde den senere Hodr-formannen Gunleik Bergrud med Kjell Abrahamsen som ledsager.

Ridderukas innhold

10 km for herrer og 5 km for kvinner kom etter få år også på programmet. I noen få år ble det også arrangert 5 mil. De fleste av deltakerne var Hodr-medlemmer. Det første ble vunnet av Ivar Mork, som sto som Hodr-medlem i noen år.

Skiskyting, som tidligere var en øvelse forbeholdt blinde herrer, var nå, i 1970, blitt en øvelse for alle klasser synshemmede. Man bruker et lydgevær med hodetelefoner. Når tonen er lysest, er du i blinken.

Ledsagere

Idéen med at alle synshemmede skulle gå uten ledsager, var nå forlatt - unntatt i de tilfeller der ledsageren ikke klarte å holde følge med deltakeren. Det var fremdeles viktig for Erling Stordahl å ha eliteløpere, tidligere eliteløpere, kjente politikere og andre kjendiser som ledsagere. For de fleste deltakerne var det en opplevelse å ha en eliteløper som ledsager. Det var ikke like stor stas med en statsråd som ble hengende mer og mer etter. Flere av Hodrs medlemmer hadde egen ledsager. Etter hvert som deltakerantallet på Ridderuka økte, ble bl.a. studenter ved Norges Idrettshøgskole, gardister og elever ved ulike idrettslinjer brukt som ledsagere. Se artikkelen Ledsaging.

Deltakere fra Hodr tok gjerne for seg av de øverste plassene på resultatlistene - riktignok i konkurranse med svenske og finske deltakere. Konkurranse inspirerte til mer trening. Mer trening ga bedre resultater. Tre av Hodrs medlemmer, Arild Hovslien, Hansine Hånes og Gunleik Bergrud, har per 2019 gått henholdsvis 50, 52 og 55 ridderrenn. Det må også nevnes at de tidligere Hodr-medlemmene Kåre Dahl og Ivar Mork har gjennomført 50 ridderrenn.

Kongepokaler

I forbindelse med 10-årsmarkeringen ble den første kongepokalen satt opp i klassen blinde herrer. Den tilfalt en finsk løper. Ved 15-årsjubileet i 1978 overrakte kong Olav pokalen til Ivar Mork.

Erling Stordahls ærespris

Prisvinneren skal ha oppnådd særlig gode resultater innenfor ett eller flere av områdene idrett, kultur og/eller kunst. Den deles ut under avslutningen av Ridderuka. Flere nåværende og forhenværende Hodr-medlemmer er blitt tildelt prisen: Terje Løvaas, Olai Myklebust, Gunleik Bergrud, Hans Anton Ålien og Ulf Nilsen.