Glede, flotte aktiviteter og en meget lærerik samling for barnegruppa!

Glade barn som aker på akematte

Vellykket samling

Den 6.-8. april møtte over 30 barn og foreldre til samling på Hurdal syn- og mestringssenter. Dette ble en fantastisk flott helg med et glimrende tilrettelagt opplegg både for barn og voksne. Etter helgen satt vi alle igjen med den gode følelsen man har når vi sammen både har lært mye, opplevd flotte aktiviteter, delt erfaringer, bygd nettverk, fått nye venner og ikke minst flott inspirasjon til å ta med seg både erfaringene og opplevelsene videre i hverdagen.

Aktiviteter med mening, læring og samhold

Instruktørene Maria Morbech, Jan Helge Svendsen og Karine Frank stod bak et glimrende program. Allerede på fredag etter middag var det lagt opp til aktiviteter med svømmehall og klatring. På lørdag var det skitur med flere forskjellige nivåer på løypene. Deretter fortsatte vi videre etter lunch med aktiviteter i akebakken, klatring, svømming kombinert med svelesteking i gamma og mye lek og moro.

Programmet var lagt opp med mye læring og mestring. De tre meget dyktige instruktørene hadde en flott evne til «å se alle» slik at man hele tiden fikk den gode følelsen av meningsfull morsom aktivitet samtidig som alle fikk kyndig veiledning. Voksne og søsken fikk delta og det ble en helt naturlig arena for både å dele erfaringer samt at man fikk økt kompetanse for hvordan vi med enkle grep i hverdagens aktiviteter kan jobbe for utvikling, mestring og glede uavhengig av barnas synshemninger. Fokus blir på muligheter, fellesskap og god forståelse for hvordan vi sammen hele tiden kan få til lystbetont læring på forskjellige arenaer.

På lørdagskvelden tok Jan Helge med seg en gruppe for å gå skitur med hodelykt mens de andre instruktørene gjennomførte en ny klatreøkt hvor både barn og voksne fikk god veiledning. Etter kveldsmat var det mange som sovnet godt etter en innholdsrik dag.

Søndagen var det høydebanen som stod på programmet. Som voksen med godt syn, men lettere høydeskrekk, hadde jeg mer enn nok med å holde balansen og komme meg gjennom. Barna derimot løste alle utfordringer i høyden med største selvfølgelighet. Her var det samarbeid og gode tips mellom barna for å løse de forskjellige hindringer. I gamma var det igjen sosiale aktivitet med spill, svelesteking og godt humør.

Læring og nettverk

En slik samling betyr mye for oss familier. Det skaper et sterkt nettverk og barna får venner for livet. Til tross for at dagene var fulle med aktiviteter, ble alt gjennomført med ro og et program som ga gode muligheter for å bli kjent og lære av hverandre og instruktørene. På kvelden gikk instruktørene gjennom dagen for oss og programmet dagen etter. De tilrettela, sikret gode gjennomføringer, gjorde endringer der det var nødvendig og trygget en solid ramme for hele gjennomføringen. Hurdal syn- og mestringssenter er et unikt sted og alt var meget profesjonelt lagt opp.

Stor takk for en fantastisk helg og samling!

Runar Heggen


Barn og voksne som gjør seg klar til skitur

Litt hjelp med klargjøring må til.

Barn som øver på utforkjøring

Øvelse gjør mester.

Barn som aker på akebrett

Hoi som det går!

Voksen og barn sammen på akebrett

Sannelig gøy med to på brettet.

Barn i høydebanen

Krevende koordinasjonsøvelse dette.

Barn i høydebanen

Ser nok mere skummelt ut enn det er.

Barn i høydebanen

Og gøy er det.

Barn i høydebanen

Fint at voksne kan hjelpe til ved behov.