Oppsummering fra årsmøtet

Årsmøtet i Hodr ble avholdt 29.03.23 kl.19.00-20.15. Det var 26 personer til stede, derav 24 stemmeberettigede.

I påvente av protokollen, denne gangen ført i pennen av Maj Vangli, vil vi informere om de viktigste endringene etter årsmøtet.

Som første varamedlem har vi nå fått med oss Camilla Hansne, som overtar etter Leif Halbo. Leif har vært med i styret siden 2017. Materialforvaltervervet har fått ny innehaver etter Leif, nemlig Kari Brevik.

Så har vi delt ski- og løpegruppa i to, og Stine Morbech er ny gruppeansvarlig for løpegruppa. Vi har også fått en goalballgruppe i Hodr, og der er Cathrine Ravnanger gruppeansvarlig.

Vi takker Leif som går ut for innsatsen, og ønsker nye tillitsvalgte velkommen!

Protokollen blir lagt ut så snart den er klar.