Oppsummering fra medlemsmøte 08.02.2023

08.02.23 avholdt Hodr IL et medlemsmøte for å diskutere lagets framtid, rekruttering, økonomi og hvilke aktiviteter det er interesse for.

Møtet ble avholdt i NBf Oslo fylkeslags lokaler i Sporveisgt. 10, fra kl.19-20.15. Møtet var åpent for alle interesserte, og de frammøtte talte i alt 40 personer, noe vi er veldig godt fornøyd med.

Styret har lenge snakket om en stigende gjennomsnittalder blant lagets medlemmer. Det har vært vanskelig å rekruttere tillitsvalgte og økonomien har vært trang de siste årene. Styret ønsket derfor å arrangere et medlemsmøte for å vie denne tematikken oppmerksomhet; Hvordan skal vi forholde oss til situasjonen, hva kan vi gjøre for å engasjere yngre medlemmer, hvilke aktiviteter ønsker vi å tilby, var blant spørsmålstillinger i møtet.

Vi hadde besøk av Kine Wold Lunde, rådgiver for paraidrett i Oslo idrettskrets. Hun hadde med seg rådgiver i kretsen, Kjetil Moberget, som bl.a. jobber med anlegg. Vi hadde også besøk av idrettsrådgiver Adrian Lindgren i Norges Blindeforbund. De som trener goalball i laget, var representert ved Henning Knudsen og Silje Solvang.

Goalballtrening, som Hodr startet med høsten 2022, har vist seg å være et vellykket tilbud. I tillegg til at tilbudet er viktig for de som deltar, er det et viktig tiltak for å få yngre medlemmer inn i laget. Til nå har goalballtilbudet vært et tiltak som ikke har kostet noe for Hodr. Skal aktiviteten kunne opprettholdes, er det på sikt behov for midler til trener, utstyr og reiser i forbindelse med kamper. Gruppa ønsker seg dessuten hallplass i to timer hver annen eller tredje uke. Én time, som de har i dag, spises fort opp av taping m.m. Kine påpekte at skoler administrerer lån av gymsaler, mens idretskretsen tildeler hallplass i andre haller.

Representantene fra Oslo idrettskrets rådet oss til å søke på Idrettsforbundets satsing, Krafttak for mangfold og inkludering, som har søknadsfrist fire ganger i året. Med bakgrunn i kriteriene har styret forstått det sånn at dette ikke var aktuelt for oss, men dette vil styret se nærmere på. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble også nevnt.

Deltakerne på møtet trakk fram flere aktiviteter det kunne være interesse for å sett i gang:

  • svømming

  • roing

  • sykling (tandem)

  • vannski

  • klatring

  • yoga

Det ble spilt inn at Hodr ikke bør forfølge alle forslagene til aktiviteter. Det er da bedre å oppfordre medlemmer som er interessert i en bestemt aktivitet, om å utforske tilbud i andre klubber og lag. F.eks. er det et tandemmiljø i IF Frøy og Ready alpin har tilbud til syns- og bevegelseshemmede. Hodr har tidligere samarbeidet med Lyn ski, som har en paragruppe for ungdom.

Avslutningsvis ble aktivitetsnivå og antall medlemmer i NBfU, på forespørsel fra en av deltakerne på møtet, presentert. NbFU øst har 284 medlemmer. Region øst omfatter Oslo, Akershus og Buskerud, østfold og Vestfold og Telemark. Ca.100 av medlemmene er fra Oslo. NBfU arrangerer friluftshelger, toppturer, curling og andre aktiviteter/kurs inkl. dansearrangement. NBfU legger vekt på at tilbudene skal være lavterskeltilbud. NBfU betaler honorar til ledsagere.

Dette ble et møte med stort engasjement om et viktig tema for Hodr idrettslag for synshemmede.