Barnegruppa

På initiativ fra styret i Hodr ble barnegruppa opprettet i 1978. Det ble først arrangert et møte med barn og foreldre for å høre om interessen var til stede. Til å begynne med hadde Kjell Abrahamsen hovedansvaret for opplegget, men med gode medhjelpere i Kari Heggum og Dagfinn Sæther. Treningen foregikk på Huseby. Det var aktiviteter i gymsal, svømmehall og på idrettsbanen. Barna var også på ski i Skuggen-løypa og deltok i Naborunden på ski. Det fine var at også søsken og venner kunne være med, så på det meste var det 15 barn på trening. Foreldre holdt seg som oftest i bakgrunnen, men trådte til ved behov.

Allerede året etter oppstart var barn fra gruppa med på nordisk barne- og ungdomsstevne i København. Det gjentok seg også i Ronneby i Sverige i 1981 og i Sarpsborg to år senere. I 1982 var det også deltakere fra Norge med på stevne i England. Ledere for troppene var iblant voksne synshemmede idrettsutøvere. Deltakere har gitt uttrykk for at disse var gode rollemodeller for dem.

Lavt aktivitetsnivå, forsøk på nyrekruttering

Barnegruppa fortsatte ut over 1980- og 90-tallet, men lå i en periode midt på 80-tallet nede, og høsten 1986 hadde styret til hensikt å blåse nytt liv i den. Det var vanskelig å få direkte kontakt med synshemmede barn, men integrerte elever kunne få informasjon om Hodr via reiselærerne. Oppmann for Barnegruppa, Laila Brustad, sendte 100 invitasjonsbrev til foreldreforeningen Assistanse om oppstartsmøte, men bare en jente meldte sin interesse. I 1989 var barnegruppa likevel i gang igjen. Men et problem var nå at aldersspredningen var for stor. Dessuten var en ikke tilfreds med oppslutningen. Ulike rekrutteringstiltak ble forsøkt. Hodr inviterte seg selv i juniorklubben i NBF, og hadde innslag på UltraMix lydavis. Nytt brev ble sendt til Assistanse, og foreningens kurs på Haraldvangen fikk besøk. I tillegg ble det tatt kontakt med dem som møtte sjelden.

Treningen på 90-tallet

Det morsomme er at tidligere deltakere, Sissel Sørensen Bye og Morten Tollefsen, ble trenere for gruppa før Grethe Halvorsen overtok ansvaret. Det skjedde rundt midten av 90-tallet, og hun holdt frem som trener til 2000. Aktivitetene var som før lagt til gymsalen og bassenget på Huseby. Grethe Halvorsen fungerte på denne tiden også som gymlærer på Huseby. Institusjonen kjøpte inn utstyr med henblikk på motorisk trening, og dette utstyret kom også barnegruppa til gode. Det ble også kjøpt badeleker etc. til bassenget. Barnegruppa var nå skrumpet inn til 5 til 10 deltakere. Også nå var søsken og venner med. Styret vedtok så å legge ned barnegruppa midlertidig da man bl.a. ikke fant ny trener.

Etter tusenårsskiftet

I tiden etter nedleggelsen var det et ønske om å få aktiviteten i gang igjen. Styret tok derfor imot tilbudet med åpne armer, da Hodr i 2007 ble kontaktet av Assistanse, foreldreforeningen for synshemmede barn, med invitasjon til samarbeid. Hodr skulle stå for treningstilbudet, mens Assistanse skulle ta seg av rekrutteringen. Men rekrutteringsarbeidet mislyktes, og initiativet rant ut i sand.

Høsten 2010 klarte styret omsider å få startet opp med månedlige treninger på Huseby. Treningen foregikk i gymsalen, etter hvert også til dels i bassenget. En høst ble det også gjennomført et klatrekurs. Hanna Sargenius og Sissel Sørensen Bye var trenere. Oppslutningen om treningen varierte imidlertid en god del, og var sjelden veldig stor. Da Huseby ble stengt for oppussing vårsemesteret 2016, ble situasjonen forverret. Samtidig sluttet dessuten en av trenerne. Lokalproblemet ble løst ved at man til slutt fikk en avtale med Skådalen skole for døvblindfødte. Treningene på Skådalen hadde imidlertid svært lav oppslutning, og det virket som dette tilbudet ikke fenget. Styret følte derfor høsten 2016 at barnegruppa var i en prekær situasjon.

Ny giv i barnegruppa

Senhøstes 2016 opprettet styret et samarbeid med Jan Helge Svendsen og Maria Morbech, to instruktører som hadde lang erfaring med å lede aktiviteter for synshemmede barn. Vi startet opp med en samling på blindeforbundets kurs- og mestringssenter i Hurdal i begynnelsen av desember 2016. Oppmuntret av god oppslutning og gode tilbakemeldinger, og av instruktørenes store engasjement og entusiasme, bestemte styret å invitere til to helgesamlinger i Hurdal for 2017. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra familiene ble det også bestemt å erstatte de månedlige samlingene på Skådalen med klatretrening på Klatreverket. Dette opplegget er videreført også i 2018 og 2019. På Hurdalsamlingene har det deltatt åtte-ni familier, noen av dem med flere synshemmede barn, men også med seende søsken. Aktivitetstilbudet har bestått av bl.a. høydebane, klatring, nettklatring, goalball og basseng. På samlinger i mars/april har det vært spesielt fokus på vinteraktiviteter som skigåing, sparkkjøring og aking. Samlingene er kostnadskrevende, og i 2019 ble den ene Hurdalsamlingen erstattet med et enklere og rimeligere opplegg, fremdeles med aktiviteter på Hurdalsenteret, men med overnatting under enkle forhold i Vingerdalsstua eller i lavvo.