Medlemsmøte 08.02.23 kl.19

Til medlemmer, ledsagere og andre som er interessert i Hodr og Hodrs framtid!

Styret har gleden av å invitere til medlemsmøte onsdag 8. februar kl.19 i Oslo fylkeslags lokaler i Sporveisgt.10. Gratis adgang og ingen påmelding.

Denne gangen skal vi ha fokus på oss selv. Tema for møtet blir rekruttering, hvilke aktiviteter vi ønsker oss og hvordan vi kan rigge oss for å få et levedyktig og bærekraftig idrettslag som treffer oss medlemmer best mulig. Vi legger opp til en diskusjon der alle i møtet kan delta.

Vi får besøk av rådgiver Kine Wold Lunde, rådgiver for paraidrett i Oslo idrettskrets. Vi får også besøk av idrettsrådgiver Adrian Lindgren i Norges Blindeforbund. De vil begge holde en kort innledning der de presenterer sine respektive ståsteder og tanker de har om tematikken.

Som dere vet, har vi nå en goalballgruppe i laget. Representanter derfra vil komme og fortelle litt om tilbudet og om ønsker gruppa har for videre utvikling.

Da håper vi at riktig mange kommer, og at vi får en god diskusjon. Vi serverer pizza og mineralvann.

Vel møtt!

For styret, Lars Bjørndal