Aktivitetsplan for vårsemesteret 2023 i Hodr idrettslag

Ukentlige aktiviteter

Trim (styrke og utholdenhet)

 • Sted: Huseby treningssenter, Luftfartsveien 18

 • Tidspunkt: mandager kl.16.30-17.45

 • Start: 02.01.23

 • Slutt: 19.06.23

 • Instruktører: Kristine Rostad Breivik og Camilla Holmøy Feenstra

Ta kontakt med gruppeansvarlig Unni Fauskrud for mer informasjon:

Ski/løping

 • Sted: Oppmøte i Gml.Hovseterv.3 (Statped)

 • Tidspunkt: tirsdager kl.16.30-18.15

 • Start: Så snart det er akseptable skiforhold

 • Instruktør: Olav Slaattelid

Ta kontakt med gruppeansvarlig Olav Slaattelid for mer informasjon:

Spinning

 • Sted: Sporveisgt.10

 • Tidspunkt onsdager

  • 1. parti kl.16.30-17.30
  • 2. parti kl.17.30-18.30
 • Start: 04.01.23

 • Instruktører: Nina Tveter og Olav Slaattelid

Ta kontakt med gruppeansvarlig Kari Brevik for mer informasjon:

Pilates-/styrketrening

Treningstulbudet er et samarbeid mellom Hodr IL og Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund. Treningen foregår på medbrakt matte.

 • Sted: Sporveisgt.10

 • Tidspunkt: onsdager kl.17.00-18.15

 • Start: 11.01.23

 • Slutt før sommeren: 14.06.23

 • Instruktør: Charlotte Krohn

Ta kontakt med gruppeansvarlig Nina Johnsen for mer informasjon:

Goalball-trening

 • Sted: Gymsalen på Berg skole

 • Tidspunkt: Tirsdager kl.19-20

Vi tar sikte på å ha en gruppeansvarlig på plass etter årsmøtet. Ta kontakt med en av oss i styret for mer informasjon.

Andre aktiviteter

Medlemsmøte

Styret tok sikte på å arrangere et medlemsmøte i løpet av høsten. Dette utsettes til onsdag 08.02.23 kl.19 i Oslo fylkeslags lokaler i Sporveisgt.10.

Tema: Drøfte Hodrs framtid med tanke på aktiviteter, rekruttering av nye medlemmer, økonomi m.m.

Skisamling

Skisamlingen går av stabelen 27.-29.01.23 på Hurdal syn- og mestringssenter. Påmeldingsfristen var 10.12.22.

Årsmøte

Vi vil avholde årsmøte for Hodr i kjellerlokalet i Sporveisgt.8 29.03.23 kl.19.

Aktiviteter for barn

Barnegruppa har månedlig klatring på Klatreverket.

Vi planlegger en samling for barnegruppa på Hurdal syn- og mestringssenter 10.-12.03.23. Vi jobber med å finne finansiering.

Barnegruppa får egen informasjon i en lukket Facebook-gruppe. Ta kontakt med gruppeansvarlig Alexander Høyem for mer informasjon:

Fjellturer

Vi planlegger å arrangere to fjellturer i begynnelsen av august; en tur fra hytte til hytte og en kortere tur med fast opphold.

Ta kontakt med fjellturansvarlit Else Aaseth for mer informasjon:

Sommeraktivitetshelg

Vi planlegger en sommeraktivitetshelg på Hurdal syn- og mestringssenter 25.-27.08.23, forutsatt at vi får finansiering.