Historien om Hodr IL - en oversikt

Starten

Hodr IL for synshemmede ble stiftet 8. Mai 1969 på Huseby offentlige skole for Blinde. Kjell Abrahamsen, lærer ved skolen, Gunleik Bergrud og Olai Myklebust startet sammen Hodr IL. Gunleik Bergrud ble den første lederen. Hodr har hele tiden vært et selvstendig idrettslag for synshemmede i Oslo-området. Laget var fra starten av tilsluttet Norges Idrettsforbund, først gjennom Bedriftsidrettsforbundet, deretter gjennom Norges Handicapidrettsforbund etter at dette ble stiftet i 1971. En stor del av medlemsmassen i Hodr var til å begynne med elever ved Huseby Blindeskole. Synshemmede medlemmer har alltid utgjort flertallet i styret.

Trening

Hodr hadde i starten treningskvelder på Huseby. Attraktive grener var svømming, friidrett og langrenn. Viktig var tilgangen til egen svømmehall, gymsal og en liten idrettsbane. Senere flyttet skiaktiviteten til Gardeløypa, lysløypa ved Frognerseteren, Skuggenløypa ved Bogstad og ulike løyper i Sørkedalen. Løpetreningen foregikk i Holmenkollen, Korketrekkeren, i Frognerparken og innover i Sørkedalen fra Huseby. Utøverne ble avhengig av gode, seende ledsagere for å kunne prestere. Helgesamlinger for ski og løping i Hurdal og på Beitostølen har hele tiden vært viktige tilbud til medlemmene. Siden 2008 har sommeraktivitetshelgen på Hurdalsenteret vært et nytt tilskudd. Les mer om Hodrs helgesamlinger.

Sentrale personer i utviklingen av idretten for synshemmede og Hodr

Kjell Abrahamsen og Odd Kristiansen står som pionerer i Hodr: Førstnevnte som primus motor i arbeidet med å etablere konkurranseidrett for synshemmede i Norge og som støttespiller for Hodr. Sistnevnte som administrator og ikke minst den som fikk satt i gang nye aktiviteter de siste 40 årene av Hodrs 50-årige historie. Les mer om Kjell Abrahamsen og Odd Kristiansen.

Organisering

Norges Blindeforbund opprettet et idretts- og helsesportsutvalg allerede i 1961, med Hans Aas som leder. Dette utvalget fortsatte å operere også etter dannelsen av Norges Handicapidrettsforbund, og organiserte bl.a. Norgesmesterskap i friidrett, svømming og ski. Det samarbeidet også med de andre nordiske landene om nordiske mesterskap i de samme grenene. Fra 1979 ble imidlertid all konkurranseidrett organisert gjennom Norges Handicapidrettsforbund. Det var også satt et mål om å integrere idrett for funksjonshemmede i den ordinære idreten. Det foregikk en integreringsprosess som i 2007 kulminerte med at de ulike særforbund innen Norges idrettsforbund overtok ansvaret for det som nå kalles paraidrett. Siden da har Hodr vært tilsluttet Norges Skiforbund. Les mer om Organisering av handikapidretten i Norge og internasjonalt.

Hodrs medlemmer, integrering og utvikling

Hodrs medlemsmasse besto til å begynne med hovedsaklig av elever ved Huseby. Innføringen av integreringsloven i 1975 medførte at elevtallet ved senteret stadig gikk ned. Hånd i hånd med denne utviklingen har Hodr gått fra primært å være et konkurranseidrettslag til mer å bli et mosjonsidrettslag. Etter at Statped sørøst flyttet inn i lokalene på Huseby i 2017, mistet Hodr sin tilgang til senterets treningsfasiliteter. Hodrs nesten 50-årige, nære tilknytning til Huseby var dermed historie.

Nasjonale og internasjonale mesterskap/stevner

Hodr var i mange år en eliteklubb, der mange av medlemmene dominerte i nasjonale stevner, arrangert av andre helsesportslag, deriblant Sørlandstreffen, Lørenskogrennet og Sundoddrennet. Ridderrennet på Beitostølen var et viktig mål for mange medlemmer, og hvor de har forsynt seg godt av premiebordet. Mange deltok også integrert i vanlige konkurranser for seende, både i turrenn på ski, i friidrettsstevner og ikke minst i mosjonsløp. Et spesielt viktig arrangement i mange år var UKI-karusellen på Jessheim. Mange medlemmer representerte Norge internasjonalt med strålende resultater. I de paralympiske vinterleker har Hodr-medlemmer tatt 18 gull, 14 sølv og 7 bronse. Største sankere har vært Terje Løvaas og Hans Anton Ålien. I sommerlekene har fire medlemmer tatt 6 gull, alle i friidrett: Reidun Laengen, Jarle Johnsen, Terje Roe Hansen og Jørund Gåsemyr, foruten 11 sølv og 8 bronse. I tillegg tok Terje Løvaas og Tofiri Kibuuka gull i friidretts-VM. Brødrene Geir Vegard og Hans Anton Ålien tok dessuten medaljer i svømming i de paralympiske leker, Geir Vegard sølv i 1976 i Toronto og Hans Anton bronse i 1984 i New York. Les mer om NM og nordiske mesterskap her.

Fjellturer

Mange Hodr-medlemmer deltok på fjellturer som blindeforbundet arrangerte fram til 2006. Til erstatning for dette tilbudet begynte Hodr i 2009 selv å arrangere fjellturer, og laget har siden 2010 gjennomført en ukestur fra hytte til hytte og en femdagers tur med fast opphold hvert år. Se artikkelen om Hodrs fjellturhistorie.

Barnegruppe

Hodr har jobbet i flere perioder for å få med yngre medlemmer. Kjell Abrahamsen sammen med Kari Heggum og Dagfinn Sæther startet opp en barnegruppe i laget i 1979 som benyttet seg av idrettsbanen, gymsalen og svømmehallen på Huseby, og som fungerte fram til år 2000. Deretter lå barnegruppa nede i flere år. Siden høsten 2010 har laget igjen hatt en barnegruppe. Særlig fra senhøstes 2016 har den hatt god oppslutning og høyt aktivitetsnivå med månedlige klatretreninger på Klatreverket og to helgesamlinger i Hurdal hvert år. Les mer om barnegruppa.

Rekruttering

Styret har kontinuerlig forsøkt ulike tiltak for å øke medlemstallet og da særlig med tanke på å få med flere yngre synshemmede og flere ledsagere. Av tiltak kan nevnes: annonser i Aftenposten, møte med foreldreforeningen Assistanse, innlegg i juniorklubben til N.Bf, kontakt med Garden og ledsagerkurs.

Økonomi

Hodr har i alle år hatt god økonomi. Medlemskontigenten har vært selve grunninntekten, men de siste årene har offentlige tilskudd som de fra Buf.dir og LAM vært vel så viktige. Midler fra Oslo fylkeslag med studiemidler og bingoinntekter har også bidratt til at Hodr har kunnet tilby et variert treningstilbud, helgesamlinger sommer som vinter, lønn til trenere og til innkjøp av nødvendig idrettsutstyr. Den største utgiftsposten de siste årene har vært lønn til trenere og instruktører.

Hodr i årene fremover

Hodr har et stort og variert program for en så liten klubb. Dagens Hodr-medlemmer deltar jevnt i trening og i samlinger på Hurdal og på fjellturene. Barnegruppa har stabilt fremmøte. Hodr har høy kvalitet på trenere og ledsagere. Vi trives med mosjon og friluftsliv. Så sent som i 2019 har Hodr utvidet sitt mosjonstilbud med en ny pilatesgruppe. Mosjonsaktivitetene bør kunne fortsette å gi muligheter for rekruttering av nye medlemmer blant mennesker som får synsproblemer i godt voksen alder. Noen mørke skyer ses imidlertid. Gjennomsnittsalderen til medlemmene går opp fra år til år, og miljøet preges av det. Det er et aldersgap mellom vår barnegruppe og de godt voksne i laget. Mange organisasjoner har de samme utfordringene, men vi tror at Hodr har mye å tilby. En ambisjon for fremtiden må være å etablere tilbud som kan rekruttere ungdom og unge voksne.